T cuộc họp là trong quá khứ

Xin vui lòng xem Xem Lịch cho các cuộc họp và sự kiện sắp tới. Chúng tôi đang giữ trang này như một hồ sơ công khai.

SFMTA Cuộc họp Hội đồng quản trị - Phê duyệt TEP CEQA EIR, Đề xuất thay đổi dịch vụ và Đề xuất đỗ xe/giao thông

Chia sẻ bài viết này:
Mar 28
Thị sảnh
1 Tiến sĩ Carlton B. Goodlett Place, San Francisco, CA

Đây là cuộc họp đặc biệt của SFMTA Hội đồng trong đó các nhân viên trình bày thông tin về Báo cáo tác động môi trường (EIR) cuối cùng của Đạo luật chất lượng môi trường California (CEQA) cho Dự án hiệu quả vận tải (TEP), đưa ra các đề xuất về các đề xuất thay đổi dịch vụ TEP và đưa ra các đề xuất về các đề xuất giao thông/bãi đậu xe cụ thể. Hội đồng sẽ nghe các khuyến nghị và dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định về những thay đổi được đề xuất.

Phòng, Ban hoặc Đơn vị