Cuộc họp Ủy ban Cố vấn Tiếp cận Đa phương thức - Tháng 2024 năm XNUMX

Chia sẻ bài viết này:
Jun 20
Cuộc họp thu phóng

Tham gia hàng tháng của chúng tôi SFMTA Cuộc họp!

Chúng tôi rất mong bạn tham gia cuộc họp Zoom của chúng tôi. Nó xảy ra vào thứ Năm thứ ba hàng tháng.

Làm thế nào để tham gia:

ID cuộc họp: 828 5383 4646
Mật mã: 856401

---

Quay số theo vị trí của bạn
Click vào đây để Tìm số địa phương của bạn

Phòng, Ban hoặc Đơn vị