FINAL UPDATE: Delay at San Jose and Niagara has cleared. Incident train was removed from service. IB #MOceanView re https://t.co/HVx7rWUhMH (More: 28 in last 48 hours)

Halika’t Alamin ang mga Planong Pangkinabukasan para sa Portrero Yard

Aug
10
Saturday, August 10, 2019 - 12:00pm to 3:00pm
Sa damo sa ika-17

Pakisamahan kami para sa isang araw sa parke, at nang malaman ninyo ang tungkol sa mga planong pangkinabukasan para sa Portrero Yard, at makakuha ng may gabay na pagtu-tour upang makita ang loob ng pasilidad. Dalhin ang inyong mga kaibigan at kapamilya! May pagkain at mga gawain kami para sa lahat ng edad. Magsisimula ang mga tour nang 12:30 p.m. at 2:30 ang huling tour. Naka-iskedyul ang mga tour sa wikang Espanyol nang 1:00 p.m. at 2:00 p.m., at bibigyan ng makatwirang akomodasyon ang mga dadalong ADA.

Contact Information
Adrienne Heim
415.646.2564
Division, Dep't or Unit