FINAL UPDATE: Non-Muni collision cleared. IB #FMarket has resumed regular service. https://t.co/8vK0I6EY8b (More: 19 in last 48 hours)

Programa sa Akses at Kaligtasan ng Golden Gate Park

SFMTA.com/AccessGGP
Introduksyon sa Proyekto (Project Introduction)

Ang Programa sa Akses at Kaligtasan ng Golden Gate Park ay isang pakikipagtulungan sa pagitan ng SFMTA at ng SF Recreation and Park Department (RPD). Nagpapanukala ang programang ito ng mga pagbabago sa kasalukuyang car-free na ruta na nakapipigil sa paglusot ng trapiko, nagpapabuti ng kaligtasan sa trapiko, nagpapahusay ng karanasan sa parke, at nagdadagdag ng akses sa parke – lalo na para doon sa mga nakakaranas ng maraming hadlang sa akses.

Isasaalang-alang ng programa ang isang malawak na saklaw ng mga panukala upang pabutihin ang akses, pagkamakatao, at kadalian ng pagkilos sa parke. Isang panukalang programa ang ihahatid sa Lupon ng mga Superbisor sa Taglamig ng 2021/22 na inalam sa pamamagitan ng teknikal na pagsusuri at input ng mga staff na tinipon sa pamamagitan ng proseso ng outreach sa publiko.

Alaming mabuti ang mga panukala nang malapitan at sabihin sa amin kung ano ang inyong saloobin sa pamamagitan ng pagbisita sa aming StoryMap dito. 

Paano ibibigay ang inyong input ukol sa hinaharap ng kadalian ng paggalaw at akses sa Golden Gate Park 

Hinihiling namin ang inyong input ukol sa ilang mga estratehiya upang mapabuti ang kadalian sa paggalaw at akses sa Golden Gate Park. Naririto ang ilang paraan upang kayo ay makasali: 

Project Timeline 
Tag-araw - Taglagas 2021
Pampublikong Outreach at Pagsusuring Teknikal
Pending
Taglamig 2021/22
Ang Panukala ay nasa Lupon ng mga Superbisor
Pending
Tagsibol 2022
Pagpapatupad at Pagsusuri
Pending
Katayuan ng Proyekto (Project Status)
Planning
Project Success
On schedule
Mga Pagpapabuti (Improvements)
SFMTA Accessibility icon
SFMTA Taxi icon
Ang mga pagpapabuti ay itutuon aksesibilidad sa mga mahahalagang destinasyon sa parke
SFMTA walking icon
SFMTA bike icon
Pahuhusayin ng mga pagpapabuti ang kaligtasan at karanasan sa parke para sa mga taong tumatakbo, lumiligid at namamasyal
Mga Kapitbahayan (Neighborhoods)

Kasaysayan 

Sa loob ng maraming dekada, sinuportahan ng mga taga-San Francisco ang mas konting bilang ng mga kotse sa Golden Gate Park: ang kasalukuyang car-free na ruta ay isang magandang resulta ng matagal nang nangyayaring mga pagsasara ng kalsada kapag Sabado at Linggo sa loob ng parke. Itinatag sa panahon ng COVID-19 bilang isang amenidad para sa mga residente na inutusang manatili sa kanilang tahanan, ang naturang ruta ay naging popular nitong nakaraang taon: mas marami pang mga bisita ang gumamit na ng car-free na ruta sa panahon ng COVID kumpara noong bukas pa ito para madaanan ng kotse. Sa loob ng nakaraang taon, ang staff ng SFMTA at RPD ay nagtatrabaho na upang matugunan ang mga hamon sa akses at delivery na nauugnay sa ruta.

 

Map of the current car-free route in Golden Gate Park

Sa simula ng 2021, ang San Francisco County Transportation Authority (SFCTA) ay nagtipon ng isang working group ng mga pangunahing stakeholders upang tukuyin ang mga pinagbabahaginang pagpapahalaga sa parke, ang mga hindi natutugunang pangangailangan ng mga bumibisita sa parke, at isang balangkas ng mga bagay-bagay para sa gagawing aksyon upang matugunan ang mga tinukoy na pangangailangan. Ang Programa sa Akses at Kaligtasan ng Golden Gate Park ay tutugon sa mga bagay-bagay na gagamitin para sa naturang aksyon na tinukoy ng SFCTA Working Group upang mapabuti ang akses, kadalian ng pagkilos, at pagkamakatao para sa lahat ng mga bisita ng parke.

Pagpunta sa Golden Gate Park

Gustong malaman kung ano ang kasalukuyang pagkalatag ng car-free na ruta sa Golden Gate Park? Gustong malaman kung saan madaling ma-akses ang paradahan para sa ADA? Gustong malaman kung paano pupunta sa inyong paboritong destinasyong parke? Bisitahin ang Recreation & Parks Department para sa karagdagang impormasyon tungkol sa car-free na ruta sa Golden Gate Park sa:

sfrecpark.org/AccessGGP

 

San Francisco County Transportation Authority logo
San Francisco Recreation and Parks logo
Impormasyon sa Pakikipag-ugnay (Contact Information)
Christopher Kidd
415.646.2852