UPDATE: Delay on 22nd btwn Kirkham and Lawton has cleared. The IB 7 is resuming regular route. https://t.co/U5IA5Cfr6A (More: 4 in last 24 hours)

Lifeline Vượt qua

 

Thẻ Lifeline Pass là một pass hàng tháng chỉ dành cho khách hàng đủ điều kiện với thu nhập hạn chế. Khách hàng của Lifeline nhận được quyền truy cập không giới hạn vào dịch vụ Muni, bao gồm cả cáp treo, trong một tháng theo lịch. Vé được giảm giá 50% so với giá vé tiêu chuẩn hàng tháng dành cho người lớn.

Tất cả cư dân San Francisco có tổng thu nhập hàng năm (trước thuế) ở mức hoặc dưới 200% Mức Nghèo của Liên Bang (mức thu nhập dưới đây) đều hội đủ điều kiện để nhận thẻ Lifeline.

Quy mô hộ gia đình 1 2 3 4 5 6
Thu nhập hàng năm $24.980 $33.820 $42.660 $51.500 $60.340 $69.180

Thêm $ 8.840 cho mỗi thành viên gia đình trên sáu.

Làm thế nào để nộp

Tải xuống ứng dụng tại đây

Tùy chọn 1 -S.F. Cư dân hiện đang nhận phúc lợi Medi-Cal hoặc EBT

Mang theo giấy tờ chứng minh thẻ cư trú (được liệt kê dưới đây dưới “tài liệu yêu cầu”) và thẻ phúc lợi Medi-Cal hoặc EBT hiện tại đến Trung tâm dịch vụ khách hàng SFMTA tại 11 South Van Ness Avenue (tại Market Street) để nhận thẻ ID Lifeline và mua nhãn dán hàng tháng được chiết khấu của bạn cho dịch vụ Muni.

Tùy chọn 2 -S.F. Cư dân không nhận được một trong những lợi ích được liệt kê ở trên

Bước 1 - Mang đơn xin hoàn chỉnh và giấy tờ cần thiết (xem bên dưới) đến văn phòng Cơ quan Dịch vụ Nhân sinh (HSA) tại 170 Otis Street (tại McCoppin Street) để nhận giấy chứng nhận thu nhập và cư trú.

1) Nhận dạng do Chính phủ Cấp (ví dụ bên dưới)*

 • Băng lai
 • Thẻ ID thành phố SF
 • Hộ chiếu
 • thẻ ID lãnh sự
 • ID quân sự của Hoa Kỳ
 • Đăng ký người nước ngoài / Thẻ thường trú nhân

2) Bằng chứng về thu nhập đủ điều kiện (ví dụ dưới đây)*

 • Tờ khai thuế và bản sao W2 của năm gần đây nhất
 • Hợp đồng chương trình hỗ trợ nhà ở hiện tại

*Một trong các tài liệu trên phải có bằng chứng cư trú tại San Francisco

Bước 2 - Mang đơn xin chứng nhận của HSA đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng SFMTA tại 11 South Van Ness Avenue (giữa Mission và Market Streets) để lấy thẻ ID Lifeline của quý vị. 

 

Sử dụng thẻ ID Lifeline của bạn

Quý vị phải trình thẻ ID của mình cho một Nhân Viên Trạm để được tiếp cận hệ thống Metro. Nếu không có đại lý, bạn có thể tiến hành thông qua cửa soát vé gần nhất với gian hàng đại lý nhà ga - nó sẽ tự động mở. thẻ ID của anh ấy có dán nhãn hàng tháng hợp lệ đóng vai trò là bằng chứng thanh toán. Trên các loại xe có bề mặt, bạn có thể vào cửa sau hoặc, khi lên cửa trước, hiển thị thẻ ID của bạn cho Nhà điều hành. Nhãn dán có hiệu lực đến ngày thứ 3 của tháng tiếp theo.

Nơi để mua một nhãn dán hàng tháng

 • Human Services Agency - 170 Otis Street @ Mc Coppin Street; Monday through Friday, 8 a.m. to 5 p.m.; Available during the last three and first three business days of each month.
 • Human Services Agency Career Link Center - 3120 Mission Street @ Cesar Chavez Street; Monday through Friday, 8:30 a.m. to 4:30 p.m.; available during the last two and first two business days of each month.\
 • EVS Enterprises, LLC (Photo Focus) - 1100 Stockton Street; 7 days a week, 9:30 a.m. to 6 p.m.; available during the last five and first fifteen days of each month.
 • SFMTA Bay & Taylor Sales Kiosk- 2450 Taylor Street; 7 days a week, 10 a.m. to 4 p.m.; available during the last five and first three business days of each month. *Temporarily closed from 10/8/16-3/24/17.
 • SFMTA Customer Service Center - 11 South Van Ness Avenue @ Market Street; Monday through Friday, 8 a.m. to 5 p.m.; available during the last five business of each month, and until the start of the next monthly sales period.
 • SFMTA Presidio Sales Kiosk- 949 Presidio Avenue @ Geary Boulevard; 7 days a week, 10 a.m. to 4 p.m.; available during the last five and first three business days of each month. 
 • Visitacion Valley Pharmacy - 100 Leland Avenue; Monday through Friday, 9:30 a.m. to 5:30 p.m.; Saturday, 9:30 a.m. to 2:00 p.m.; closed Sundays; available during the last five and first fifteen business days of each month.

Tái chứng nhận

Hai năm một lần, Cơ Quan Dịch Vụ Nhân Sinh San Francisco (HSA) tái chứng nhận tất cả các khách hàng của Lifeline. Tất cả chủ thẻ Lifeline giờ đây phải có hình dán hoặc thẻ "2020".

Thay thế / Hoàn lại tiền

Không hoàn lại tiền hoặc thay thế được phát hành cho các nhãn hàng tháng. Khoản phí $ 5 sẽ được áp dụng cho thẻ ID thay thế. Họ có thể lấy tại Trung tâm Dịch vụ Khách hàng SFMTA tại số 11 Đại lộ South Van Ness, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 

311 Free language assistance / 免費語言協助 / Ayuda gratis con el idioma / Бесплатная помощь переводчиков / Assistance linguistique gratuite / 無料の言語支援 / 무료 언어 지원 / Libreng tulong para sa wikang Tagalog / คว“มช่วยเหลือท“งภ“ษ“โดยไม่เส’ยค่าใช้จ่าย  / Trợ giúp Thông dịch Miễn phí

Vé Tháng Lifeline
$40