Tình trạng thang máy Muni Metro

Chia sẻ bài viết này:

Thông tin trên trang này hiện tại tại thời điểm tải trang

Dịch vụ bị ảnh hưởng
Khả Năng Tiếp Cận
Transit
(Các) tuyến đường bị ảnh hưởng

Vui lòng xem bên dưới để biết tình trạng thang máy hiện tại.

Các ga tàu điện ngầm Metro mở cửa phục vụ dịch vụ tàu điện ngầm trên các tuyến J, K, T, M và N (K và T bây giờ là hai dòng riêng biệt).

Trang này hiển thị hiện hành tình trạng thang máy của tất cả các thang máy Muni Metro. Nếu bạn nhận thấy thang máy không hoạt động hoặc cần được chú ý, vui lòng thông báo cho Đại lý ga gần nhất. Nếu bạn không ở trong một nhà ga, vui lòng gọi 311 (ngoài San Francisco, gọi 415.701.2311). 

Trạm PowellQuảng trường Union / Ga Phố Chợ được kết nối ở cấp độ phòng chờ.

  • Bạn có thể vào hoặc ra khỏi Ga Powell bằng thang máy trên phố Union Square / Market Street Station.
  • Bạn có thể vào hoặc ra khỏi Ga Union Square / Market Street bằng thang máy trên phố Powell Station.
  • Thông tin về khả năng tiếp cận trạm trên trang này đối với các trạm Powell và Union Square / Market Street có thể chưa phản ánh điều này. Bạn có thể cần phải xem xét cả hai trạm để xác định khả năng tiếp cận trạm. Chúng tôi đang làm việc để khắc phục điều này. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện trang này. Cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì:

Làm khảo sát

Tóm lại