Điều khoản sử dụng trang web của SF Paratransit

Chia sẻ bài viết này:

Về Chúng Tôi

SF Paratransit là một dịch vụ của Cơ quan Vận tải Thành phố San Francisco (SFMTA). Dịch vụ này hiện được quản lý bởi Transdev Services, Inc., theo hợp đồng với SFMTA. Transdev, có văn phòng đặt tại 68 12th Street, Suite 100, San Francisco, CA 94103, cung cấp dịch vụ SF Paratransit thông qua hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ làm việc với cộng đồng.

Có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của SF Paratransit theo số 415.351.7000 hoặc qua email tại sfparatransit@sfparatransit.com.

Chính sách đổi/trả & hoàn tiền

Việc hoàn tiền có thể không được xử lý thông qua trang web này. Tuy nhiên, việc hoàn tiền cho những mặt hàng chưa sử dụng đã mua trên trang web này có thể được văn phòng SF Paratransit xử lý theo yêu cầu. Vui lòng liên hệ với văn phòng SF Paratransit theo số 415.351.7000 hoặc sfparatransit@sfparatransit.com để yêu cầu hoàn lại tiền.

Tiền tệ giao dịch

Tất cả các mặt hàng được bán trong trang web này chỉ có giá bằng Đô la Mỹ. Việc mua hàng chỉ có thể được thực hiện bằng tiền Mỹ.

Thời gian xử lý giao dịch

Việc mua hàng được xử lý ngay sau khi khoản thanh toán của bạn được ủy quyền.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ các loại thông tin mà SF Paratransit và các nhà cung cấp của nó (“chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) có thể thu thập khi khách hàng của SF Paratransit (“bạn”) truy cập trang web này hoặc khi bạn truy cập các dịch vụ thanh toán tại trang web này, cũng như một số bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin đó.

Bộ sưu tập thông tin

  • Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn truy cập trang web này trừ khi bạn chọn cung cấp thông tin đó.
  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin giới hạn mà trình duyệt của bạn tự động cung cấp bất cứ khi nào bạn truy cập trang web, nhưng thông tin đó thường giới hạn ở địa chỉ internet của máy tính hoặc mạng của bạn, ngày, giờ và trang bạn đã truy cập trang web, trình duyệt và hệ điều hành của bạn và trang giới thiệu (trang web cuối cùng bạn truy cập trước khi nhấp vào liên kết đến trang web này). Xem mô tả về việc sử dụng Cookie của SF Paratransit bên dưới.

Cookies

  • SF Paratransit và các nhà cung cấp của nó, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng, có thể sử dụng "cookie" khi cung cấp các dịch vụ trực tuyến, chẳng hạn như thanh toán trực tuyến.
  • Việc sử dụng cookie là thông lệ tiêu chuẩn giữa các trang web internet và hầu hết các trình duyệt web internet có thể được tùy chỉnh để từ chối cookie, chỉ chấp nhận hoặc từ chối cookie khi có sự can thiệp của người dùng hoặc xóa cookie. Tuy nhiên, một số tính năng của trang web này có thể không hoạt động bình thường hoặc bị suy giảm nếu người dùng từ chối cookie.

Chia sẻ thông tin

  • SF Paratransit không cung cấp, chia sẻ, bán, thuê hoặc chuyển bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước của bạn.

Bảo mật trang web và thông tin

  • Trang web này được bảo mật bằng giao thức SSL kết nối được mã hóa.
  • Chúng tôi có thể giám sát lưu lượng truy cập mạng trên trang web của mình để xác định các nỗ lực trái phép nhằm tải lên hoặc thay đổi thông tin hoặc gây thiệt hại cho các trang web đó. Bằng cách truy cập trang web SF Paratransit, bạn đồng ý rõ ràng với việc giám sát đó.
  • Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ truy cập trái phép, thay đổi hoặc phá hủy dữ liệu.
  • SF Paratransit không lưu giữ hoặc theo dõi bất kỳ thông tin cá nhân nào, bao gồm số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng. Dịch vụ xử lý thanh toán có thể giữ lại số thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng, nhưng SF Paratransit không có quyền truy cập vào thông tin đó và không chịu trách nhiệm về tính bảo mật của thông tin đó. Việc bảo mật số thẻ tín dụng hoặc số tài khoản ngân hàng và thông tin bí mật khác mà bạn cung cấp cho các dịch vụ xử lý thanh toán là trách nhiệm của các dịch vụ thanh toán đó.

Thay đổi chính sách

Xin lưu ý Chính sách quyền riêng tư này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi cho rằng hầu hết những thay đổi như vậy sẽ không đáng kể nhưng chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó khi chúng diễn ra.

Bản quyền

Tất cả nội dung biên tập và sáng tạo trên trang web này, bao gồm cả mã được sử dụng để tạo trang web, đều được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế. SF Paratransit và các nhà cung cấp của nó bảo lưu mọi quyền đối với nội dung này.

Thương hiệu

Bạn bị cấm sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào xuất hiện trên trang web này mà không có sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ khi được luật pháp hiện hành cho phép.