San Francisco được tạo ra để đi bộ

Chia sẻ bài viết này:

Bắt đầu đi bộ đường dài trong đô thị? Mua sắm tại chợ nông sản địa phương của bạn? Đi bộ để làm việc? Có rất nhiều cách SFMTA hoạt động nhằm cải thiện việc đi bộ ở San Francisco.