Yêu cầu bảo trì

Chia sẻ bài viết này:

Đồng hồ đỗ xe bị hỏng, lề đường bị mờ, v.v.: hãy cho chúng tôi biết những gì cần sửa chữa. Nếu bạn có yêu cầu mà bạn không thấy ở đây, hãy gọi cho chúng tôi theo số 311 hoặc truy cập trang web 311Đối với các cuộc gọi bên ngoài San Francisco, hãy quay số 415.701.2311.