Yêu cầu thực thi

Chia sẻ bài viết này:

Nhận thấy một chiếc xe đậu ở một địa điểm trong hơn 72 giờ? Xe chặn đường lái xe hoặc vỉa hè của bạn? Hãy báo cáo sự việc ở đây và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề đó.

Thực hiện yêu cầu thực thi

Hãy gọi 311 để được hỗ trợ thêm. Đối với các cuộc gọi bên ngoài San Francisco, hãy quay số 415.701.2311.

Mục tiêu của Ban Thực thi là giảm bớt ùn tắc giao thông và thúc đẩy doanh thu đỗ xe trên toàn thành phố bằng cách thực thi các quy định và chỉ đạo giao thông. Cơ quan thực thi cũng loại bỏ các phương tiện bị bỏ rơi và đáp ứng yêu cầu dịch vụ khách hàng loại bỏ các phương tiện đang chặn đường lái xe, đường dốc hoặc vỉa hè dễ tiếp cận.