Yêu cầu cài đặt

Chia sẻ bài viết này:

Giá để xe đạp, tín hiệu đường phố dễ tiếp cận, điều hòa giao thông, v.v.: đăng ký lắp đặt những thứ mới tại đây. Nếu bạn có yêu cầu mà bạn không thấy ở đây, hãy gọi cho chúng tôi theo số 311 hoặc truy cập Website Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 311. Đối với các cuộc gọi bên ngoài San Francisco, hãy quay số 415.701.2311.