Lộ trình khí hậu để có một San Francisco khỏe mạnh hơn

Chia sẻ bài viết này:
Giới thiệu Dự án (Giới thiệu dự án)

Ở San Francisco, giao thông vận tải là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây ra biến đổi khí hậu, gây ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt và cháy rừng ngay trước cửa nhà người dân. Biến đổi khí hậu làm suy yếu sức khỏe cộng đồng và tác động không tương xứng đến các cộng đồng da màu và người khuyết tật. Ô tô và xe tải tạo ra gần một nửa tổng lượng khí thải nhà kính ở San Francisco và việc giảm lượng khí nhà kính từ giao thông vận tải không theo kịp mức giảm từ các lĩnh vực khác hoặc mục tiêu của thành phố. Với dữ liệu và xu hướng gần đây, thành phố sẽ chậm hơn nhiều thập kỷ so với mục tiêu đề ra nếu không có hành động khẩn cấp.

Sản phẩm Kế hoạch hành động về khí hậu của thành phố cung cấp một khuôn khổ để đáp ứng các mục tiêu của thành phố về lượng phát thải khí nhà kính bằng không vào năm 2040, 80% số chuyến đi sử dụng phương thức phát thải carbon thấp vào năm 2030 và 100% số phương tiện hạng nhẹ đã đăng ký sẽ sử dụng điện vào năm 2040. Để phù hợp với kế hoạch đó và khẩn trương thúc đẩy các hành động ưu tiên, SFMTA đã công bố Lộ trình Khí hậu, trong đó xác định các hành động ưu tiên cao nhất phải thực hiện trong vòng 5 đến 7 năm tới để giảm nhanh lượng khí thải và tạo ra các lợi ích quan trọng cho cộng đồng như sức khỏe, công bằng, khả năng tiếp cận, an toàn và nhiều lợi ích khác. Việc thực hiện các hành động sẽ là một bước tiến tới hiện thực hóa các mục tiêu về khí hậu của thành phố và tầm nhìn do Kế hoạch hành động về khí hậu thiết lập và được nhân rộng trong Chiến lược SFMTA Kế hoạch chiến lược. Các chiến lược là:

  1. Xây dựng hệ thống vận chuyển nhanh chóng và đáng tin cậy đó sẽ là cách ưa thích của mọi người để đi lại.
  2. Tạo mạng lưới giao thông tích cực hoàn chỉnh và kết nối chuyển các chuyến đi từ ô tô sang đi bộ, đi xe đạp và các phương thức vận chuyển tích cực khác.
  3. Mở rộng các chương trình tới các cộng đồng chuyển đổi chuyến đi sang phương tiện công cộng, đi bộ và đi xe đạp.
  4. Quản lý tài nguyên đỗ xe hiệu quả hơn theo thời gian để tính giá phù hợp cho mọi không gian.
  5. Đẩy nhanh việc áp dụng các phương tiện không phát thải (ZEV) và các phương án di chuyển bằng điện khác khi cần sử dụng phương tiện cơ giới.
  6. Tiến hành sự tham gia của cộng đồng có tác động và thực hiện các kế hoạch giao thông dựa vào cộng đồng để đảm bảo các hành động về khí hậu đang giải quyết nhu cầu của người dân.

Ngoài ra, Lộ trình Khí hậu bao gồm các thực tiễn công bằng cần được lồng ghép vào SFMTA các biện pháp thực hành nhằm giảm bớt gánh nặng và rào cản, đồng thời tăng cơ hội cho các cộng đồng da màu và các cộng đồng khác từng bị áp bức, sẽ được phát triển hơn nữa khi thực hiện SFMTA Đánh giá tác động đến công bằng chủng tộc, cũng như Giai đoạn 2 của SFMTA Kế hoạch hành động bình đẳng chủng tộc.

Một nhóm người dắt chó và đi xe đạp trên Đường đi dạo JFK ở Công viên Cổng Vàng

Mốc thời gian dự án
Đông Xuân 2022
Giai đoạn 1 của tiếp cận
Hoàn thành
Hè Thu 2022
Phân tích và phát triển kế hoạch
Hoàn thành
Mùa thu 2022-Đông 2023
Giai đoạn 2 của việc tiếp cận và phê duyệt Kế hoạch
Hoàn thành
Tình Trạng Dự Án (Trạng thái dự án)
  1. Hoàn thành

 

Lộ trình Khí hậu có thể giúp thành phố đạt được các mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2040 bằng cách giảm lượng phát thải khí nhà kính hàng năm từ ô tô và xe tải khoảng 77% so với mức của năm 1990 vào năm 2040. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu SFMTA bắt đầu thực hiện các hành động trong vòng 5 đến 7 năm tới, thành phố thực hiện các chiến lược giao thông và sử dụng đất khác trong Kế hoạch hành động vì khí hậu, đồng thời chính phủ tiểu bang và liên bang đáp ứng các mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu của họ. San Francisco có thể thu hẹp khoảng cách còn lại thông qua cách tiếp cận mang tính chuyển đổi với các chính sách táo bạo và đầu tư chiến lược nhằm tạo ra lợi ích cho cộng đồng.

Dựa trên việc tiếp cận cộng đồng, phân tích kỹ thuật và đánh giá các hành động riêng lẻ và các gói hành động, Lộ trình Khí hậu khuyến nghị trong thời gian ngắn đến năm 2030 rằng SFMTA tài trợ cho các hành động trong Lộ trình Khí hậu như một phần của chu kỳ Chương trình Cải thiện Vốn (CIP) 5 năm sắp tới của cơ quan, tập trung vào các hành động ưu tiên như: (1) Dần dần tính đúng giá cho mọi chỗ đậu xe trên đường vào năm 2030 và ( 2) Lắp đặt 5,000 trạm sạc xe điện công cộng trên khuôn viên thành phố vào năm 2030. Khi kết hợp với các công việc khác tại SFMTA, cả bãi đậu xe và điện khí hóa đều là những cách tiết kiệm chi phí để đẩy nhanh công việc của thành phố trong hành động về khí hậu đồng thời tạo ra lợi ích cho cộng đồng.

Thông qua sáu chiến lược và hành động tương ứng, Lộ trình Khí hậu đưa ra kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính từ ngành giao thông vận tải, vạch ra các lợi ích cộng đồng liên quan, trình bày các phát hiện và khuyến nghị cũng như mô tả các nhu cầu và cơ hội tài trợ.

Bây giờ là lúc phải hành động. Bằng cách đầu tư vào Lộ trình Khí hậu này, chúng ta có thể thực hiện bước tiến lớn tiếp theo hướng tới một thành phố lành mạnh và công bằng.

Người dân lên xuống tàu điện nhẹ tại Ga Union Square mới của Tàu điện ngầm Trung tâm T-Third trong ngày khai trương dịch vụ đưa đón miễn phí cuối tuần.

Tiếp cận cộng đồng

Nhân viên đã tiến hành hai giai đoạn tiếp cận để xác định các hành động ưu tiên và sau đó cung cấp thông tin cập nhật cho các bên liên quan chính.

Giai đoạn 1: Thuyết trình và tham vấn với các bên liên quan chính để xác định các hành động ưu tiên cần phân tích. Các bên liên quan chính bao gồm: Nhóm tập trung vào Kế hoạch hành động vì khí hậu của San Francisco và Nhóm tập trung sử dụng đất, SFMTA Hội đồng Cố vấn Công dân (CAC), SFMTA Ủy ban Tư vấn Tiếp cận Đa phương thức (MAAC), SFMTA Ban Cố vấn Giao thông Vận tải Thanh niên (YTAB) và SFMTA Ủy ban Chính sách và Quản trị (PAG).

Giai đoạn 2: Cập nhật các bên liên quan chính về Kế hoạch hành động về khí hậu giao thông vào mùa thu năm 2022 trước khi phê duyệt.

Thông Tin Liên Hệ (Thông tin liên hệ)
Hành động vì khí hậu tại SFMTA