Giáo viên/Trạm cứu hỏa/Giấy phép lãnh sự nước ngoài

Chia sẻ bài viết này:

Giấy phép đỗ xe có số lượng hạn chế được cấp cho các trường học, trạm cứu hỏa và lãnh sự quán nước ngoài nằm trong khu vực được cấp phép RPP.

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến giấy phép giáo viên cho trường học của bạn, vui lòng liên hệ với quản trị viên trường học của bạn hoặc gửi email RPPforSFTeachers@sfmtanăm. Giấy phép giáo viên có sẵn cho các trường học trong khu vực RPP. Số lượng giấy phép được cấp cho mỗi trường tùy thuộc vào số chỗ đậu xe không hạn chế (không có lề đường màu sắc hoặc các hạn chế khác) dọc theo mặt tiền đường của trường. Mỗi giáo viên không được đảm bảo có giấy phép. 

Vui lòng gọi 415-646-2500 và nhấn "0" để nói chuyện với đại diện dịch vụ khách hàng để biết thêm thông tin về các yêu cầu đối với trạm cứu hỏa và lãnh sự quán nước ngoài.