Lịch nghỉ lễ Muni

Chia sẻ bài viết này:
Vui lòng sử dụng thông tin trên trang này để xác định xem Muni có hoạt động theo lịch trình không các ngày trong tuần, thứ bảy hoặc chủ nhật lịch trình. Vui lòng tham khảo Trang tuyến đường và điểm dừng của Muni để biết chi tiết về các tuyến đường hoạt động và tần suất theo lịch trình.

Muni hoạt động theo lịch trình đã sửa đổi cho các ngày lễ lớn, sau  Lịch nghỉ lễ của Thành phố và Quận San Francisco. Trang này chứa thông tin chung về những gì mong đợi cho mỗi kỳ nghỉ. Trước mỗi lần thay đổi lịch nghỉ lễ, chúng tôi sẽ đăng thông tin chi tiết Cập nhật về Du lịch & Chuyển tuyến sẽ xuất hiện trên các trang Tuyến đường và Lịch trình.

Lịch nghỉ lễ Muni

Lịch nghỉ lễ Muni năm 2024 có thể thay đổi
Ngày Ngày lễ Thay đổi lịch trình
1/1/2024 Ngày đầu năm mới Lịch trình cuối tuần (Chủ Nhật điều hành)
1/15/2024 Ngày Martin Luther King Lịch trình cuối tuần (Người điều hành thứ bảy)
2/19/2024 Lê tổng thông Lịch trình cuối tuần (Chủ Nhật điều hành)
5/27/2024 Lể chiến si trận vong Lịch trình cuối tuần (Người điều hành thứ bảy)
6/19/2024 Thứ sáu Lịch trình cuối tuần (Chủ Nhật điều hành)
7/4/2024 Independence Day Lịch trình cuối tuần (Người điều hành thứ bảy)
9/2/2024 Ngày lể lao động Lịch trình cuối tuần (Chủ Nhật điều hành)
10/14/2024 Ngày của người bản địa,
Ngày Di sản người Mỹ gốc Ý
Lịch trình cuối tuần (Người điều hành thứ bảy)
11/11/2024 Ngày Cựu chiến binh Lịch trình ngoài giờ học trong tuần
11/28/2024 Ngày Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) Lịch trình cuối tuần (Chủ Nhật điều hành)
11/29/2024 Ngày sau lễ tạ ơn Lịch trình ngoài giờ học trong tuần
12/25/2024 ngày Giáng Sinh Lịch trình cuối tuần (Người điều hành thứ bảy)
1/1/2025 Ngày đầu năm mới Lịch trình cuối tuần (Chủ Nhật điều hành)

Chú thích

Muni cũng sửa đổi lịch nghỉ học dựa trên lịch của Học khu Thống nhất San Francisco, nhưng những thay đổi này chủ yếu ảnh hưởng đến Dịch vụ bổ sung trong ngày học


Chi tiết lịch trình

Lịch trình cuối tuần

Không phục vụ

Dịch vụ sửa đổi

  • Tàu điện ngầm Muni Metro sẽ mở cửa lúc 8 giờ sáng.

Đã thêm dịch vụ

  • Sản phẩm Xe buýt Metro sáng sớm sẽ hoạt động từ 5 đến 8 sáng.

Lịch nghỉ học các ngày trong tuần