Các dịch vụ bổ sung trong ngày học của SFUSD

Chia sẻ bài viết này:

Các dịch vụ bổ sung sau chỉ chạy trên Ngày học của Học Khu Thống Nhất San Francisco. Để có danh sách đầy đủ các trường học và tuyến đường phục vụ họ, hãy truy cập Tuyến đường Muni cho trường học . 

Thông tin chi tiết về Muni cho từng trường SFUSD

 

Trường trung học

Trường học

Tuyến đường Muni

đúng cách

8 Bờ Vịnh
23 Monterey

Everett

22 Điềnmore

Francisco

8 Bờ Vịnh

Giannini

29 hoàng hôn

Hoover 48 Quintara/Đường 24
66 Quintara

Vua

44 O'Shaughnessy
54 Felton

liếm

48 Quintara/Đường 24

Đồn lủy

38 bánh răng

Roosevelt

38 bánh răng

Rooftop 37 Corbett
Thung lũng Visitacion 56 Rutland

 

Những trường Phổ Thông

Trường học

Tuyến đường Muni

Balboa

8 Bờ Vịnh
29 hoàng hôn

Burton

9 San Bruno
29 hoàng hôn

Galileo

Đại lộ 28 19th

Lincoln

48 Quintara/Đường 24

Washington

38 bánh răng