Tín hiệu dành cho người đi bộ (APS)

Tín hiệu dành cho người đi bộ có thể tiếp cận (APS) là nút ấn dành cho người đi bộ thông báo khi nào nên băng qua đường theo cách không trực quan, chẳng hạn như âm thanh, tin nhắn lời nói và bề mặt rung.

Thống kê APS:
520 Số nút giao thông có đèn tín hiệu được trang bị APS
70 Nút giao được người dân yêu cầu lắp đặt APS
(cập nhật lần cuối 2-20-2024) Danh sách đầy đủ tại đây: Danh sách giao lộ APS
 
SFMTAChính sách của nó là cài đặt APS ở tất cả các tín hiệu giao thông mới và tại bất kỳ giao lộ có đèn hiệu hiện có nào đang được nâng cấp tín hiệu lớn.

Yêu cầu APS tại Giao lộ

Để yêu cầu rằng SFMTA cài đặt APS tại giao lộ, người yêu cầu có thể gửi giao lộ, tên và thông tin liên hệ của họ cũng như định dạng mà người yêu cầu muốn nhận được phản hồi cho SFMTA trực tuyến hoặc qua điện thoại:

Trong vòng 90 ngày, SFMTA sẽ cung cấp các thông tin sau theo định dạng được yêu cầu:

  1. Mức độ ưu tiên tương đối của nút giao cắt được yêu cầu so với các nút giao cắt được yêu cầu khác.
  2. Liệu có bất kỳ công việc nào đang được lên kế hoạch tại giao lộ đó hay không.
  3. Liệu một APS có khả năng được lắp đặt trong vòng ba năm tới hay không.
  4. Tên và số điện thoại của người liên hệ tại SFMTA để trả lời các câu hỏi về yêu cầu.

Đối với hầu hết các giao lộ đã được trang bị đèn tín hiệu cho người đi bộ, SFMTA sẽ hoàn tất việc lắp đặt APS tại các địa điểm được tài trợ càng sớm càng tốt sau khi nhận được tài trợ cho địa điểm được yêu cầu.

Bảo trì APS

Các mối lo ngại về bảo trì liên quan đến nút APS phải được gửi bằng cách liên hệ với 311 như đã lưu ý ở trên. SFMTA sẽ thực hiện mọi sửa chữa cần thiết thường trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu bảo trì.

Nếu bạn lo ngại về việc âm lượng của nút APS quá thấp hoặc quá cao, SFMTA sẽ đánh giá liệu việc điều chỉnh âm lượng có được đảm bảo hay không. Mọi yêu cầu phải được gửi bằng cách liên hệ 311. Trong một số trường hợp, âm lượng thấp có thể là do nút loa bị hỏng, trong trường hợp đó, nút sẽ được sửa chữa.