Yêu cầu An toàn Chung

Chia sẻ bài viết này:

Cơ quan Giao thông Thành phố San Francisco (SFMTA) chịu trách nhiệm thiết kế, chỉ đạo và quản lý tất cả các chức năng kỹ thuật giao thông trong phạm vi San Francisco, bao gồm việc đặt các biển báo, tín hiệu, dải phân cách giao thông, lối qua đường và vạch kẻ lề đường để thúc đẩy sự di chuyển an toàn và hiệu quả của người và hàng hóa trên toàn Thành phố. Nếu bạn có bất kỳ đề xuất, quan ngại hoặc yêu cầu nào về an toàn đường bộ hoặc lưu thông giao thông ở San Francisco, vui lòng liên hệ cổng thông tin 311 Self Service hoặc gọi 311 (đối với các cuộc gọi bên ngoài San Francisco, hãy quay số 415.701.2311). Vui lòng bao gồm tên và địa chỉ gửi thư đường phố để theo dõi.

Nếu mối lo ngại của bạn liên quan đến việc tăng tốc giao thông, vui lòng truy cập Trang Giảm nhẹ giao thông khu dân cư.

Để biết thêm thông tin về các nguyên tắc thiết kế đường phố của San Francisco, vui lòng truy cập Trang web Đường phố Tốt hơn San Francisco.