Giá đỗ xe đáp ứng nhu cầu

Chia sẻ bài viết này:

Thông qua việc định giá đỗ xe thông minh hơn, chúng tôi giúp đạt được mức độ sẵn có đỗ xe phù hợp bằng cách định kỳ điều chỉnh đồng hồ đo và gara để phù hợp với nhu cầu. Được gọi là "định giá theo nhu cầu", điều này khuyến khích mọi người đỗ xe trong các khối nhà và gara không được sử dụng đúng mức, giúp mở ra không gian ở những khu vực đông đúc và vào những thời điểm đông đúc. Sản phẩm SFMTA Hội đồng quản trị đã thông qua Chương trình định giá theo nhu cầu vào ngày 5 tháng 2017 năm XNUMX.