XE BUÝT LƯỚI

6 Haight/Parnassus

Chia sẻ bài viết này:
Các ngày trong tuần 5 giờ sáng - 12 giờ sáng; Cuối tuần 5 giờ sáng - 10 giờ tối
Bản đồ trực tiếp
Tần số dịch vụ
ScheduleBuổi sángTrưaBuổi tốiĐêm khuyaOwl
Ngày thường20202020--
Cuối tuần20202020--

Xem bên dưới để biết thông tin chi tiết về lịch trình và dữ liệu trực tiếp.

Điểm dừng/Mô tả


  Gửi đến Downtown
  Đi tới The Inner Sunset
  Mô tả

  6 Haight/Parnassus hoạt động giữa Inner Sunset và Ferry Plaza.

  Đi đến Ferry Plaza

  Từ 14th Ave & Quintara, về phía nam trên 14th Ave, trái trên Quintara, trái trên 10th Ave, phải trên Ortega, trái trên 9th Ave, phải trên Judah đến Parnassus, trái trên Clayton, phải trên Frederick, trái trên Masonic, phải trên Haight , trái trên Market, phải trên Spear, trái trên Mission, trái trên Steuart đến ga cuối tại Don Chee Way.

  Đi đến 14th Ave & Quintara

  Từ Steuart & Don Chee Way, phía bắc Steuart, trái vào Market, phải vào Haight, trái vào Masonic, phải Frederick, trái vào Clayton, phải vào Parnassus đến Judah, trái vào Đại lộ số 9, phải vào Ortega, trái vào Đại lộ số 10 , ngay trên Quintara đến ga cuối.