47 Van Ness (Suspended)

Chia sẻ bài viết này:
Tần số dịch vụ

Không có dịch vụ hiện tại

Điểm dừng/Mô tả


  Gửi đến Fisherman's Wharf
  Đi tới Caltrain
  Mô tả

  Du lịch trong nước

  4th và Townsend (ga Caltrain) qua 4th, Townsend, 5th, Harrison, 11th, Mission, South Van Ness, Van Ness (Civic Center), North Point, Powell (Fisherman's Wharf) đến Beach.

  Đi

  Powell, Jefferson (Fisherman's Wharf), Mason, North Point, Van Ness (Civic Center), South Van Ness, Mission, 11th, Bryant, 4th đến Townsend (ga Caltrain).