Yêu cầu Khu vực Giấy phép Mới hoặc Mở rộng

Chia sẻ bài viết này:

Tìm hiểu về đơn thỉnh nguyện và quy trình xem xét cấp giấy phép đậu xe cho khu vực lân cận của bạn. 

Bản đồ RPP 

Bản đồ khu vực giấy phép tương tácBản đồ khu vực giấy phép tĩnh

Tiện ích mở rộng RPP

Chương trình Giấy phép Đỗ xe Khu dân cư (RPP) của San Francisco quản lý việc đỗ xe trên đường ở một số khu vực lân cận của Thành phố, mở rộng các đặc quyền cho cư dân và doanh nghiệp ở những khu vực lân cận đó. Có 31 khu vực RPP; việc thêm khối vào các Khu vực RPP này thường được bắt đầu theo yêu cầu từ cư dân. Cách mở rộng Khu vực RPP có thể khác nhau tùy theo quy định của đường phố cần mở rộng. Nói chung, các khối có đồng hồ đo hoặc các quy định khác chỉ cần nộp đơn xin đủ điều kiện ở khu vực gần nhất. Các khu không có quy định phải nhận được các quy định đỗ xe mới bên cạnh việc đủ điều kiện, một quy trình yêu cầu đơn kiến ​​nghị từ khu và phân tích về tính phù hợp của các quy định. 

Chính sách đầy đủ của chúng tôi có sẵn trong tài liệu này.

Cách tạo, hủy bỏ hoặc sửa đổi khu vực giấy phép

Chào mừng bạn đến với Mẫu yêu cầu mở rộng khu vực cấp phép đậu xe cho khu dân cư (RPP). Mẫu này là bước đầu tiên trong việc yêu cầu gia hạn khả năng đủ điều kiện và/hoặc quy định của RPP cho khu nhà hoặc tòa nhà của bạn. Sau khi nộp, SFMTA nhân viên sẽ xem xét biểu mẫu và cho bạn biết các bước tiếp theo dựa trên loại gia hạn được yêu cầu. Nếu đây là lần đầu tiên bạn điền vào biểu mẫu này, bạn không cần phải tải lên bất kỳ tài liệu nào. Tra cứu yêu cầu đã gửi trước đó.

Đây không phải là đơn xin giấy phép RPP; nếu nhà hoặc doanh nghiệp của bạn đã thuộc khu vực RPP, vui lòng điền vào Giấy phép đậu xe dân cư ứng dụng trực tuyến thay thế. 

Vui lòng điền thông tin được yêu cầu bên dưới và tải lên đã hoàn thành kiến nghị mở rộng

*Mỗi tệp được tải lên phải nhỏ hơn 30MB


 

 

 

Thông tin liên lạc
SFMTA Nhóm chính sách bãi đậu xe dân cư