Giáo dục xe đạp

Chia sẻ bài viết này:
Sản phẩm SFMTA cam kết tạo ra một mạng lưới xe đạp được kết nối, an toàn giúp việc đạp xe trở nên thoải mái dù bạn 8 hay 80 tuổi. Hãy góp phần làm cho đường phố của chúng ta an toàn hơn bằng cách tuân thủ các quy tắc đi xe đạp trên đường. Liên minh Xe đạp San Francisco cung cấp một số tài nguyên và khóa học giáo dục cho những người đi xe đạp mới và có kinh nghiệm. Để biết thêm tài nguyên và các khóa học giáo dục dành cho người mới và người đi xe đạp có kinh nghiệm, vui lòng xem trang web của SFBC. 
 

Bạn quan tâm đến một khóa học giáo dục về xe đạp? Các SFMTA, phối hợp với SFCTA, tài trợ các khóa học về an toàn khi đi xe đạp. Tham quan Trang web của Liên minh Xe đạp San Francisco để đăng ký các khóa học về an toàn trên đường và trên đường.