Dự án xe đạp quan trọng

Chia sẻ bài viết này:

Mạng lưới xe đạp của San Francisco đang phát triển nhanh chóng. Các lựa chọn dành cho người đi xe đạp tiếp tục mở rộng, giúp việc đi xe đạp ở San Francisco trở nên an toàn và thuận tiện hơn.

Tầm nhìn của chúng tôi về những con đường an toàn hơn, thân thiện với xe đạp hơn và mạng lưới xe đạp được kết nối nhiều hơn đã trở thành hiện thực hơn trong những năm gần đây.

Kiểm tra các dự án xe đạp của chúng tôi ở đây!

Và xem các khoản đầu tư đang được thực hiện ở đâu để tạo ra mạng lưới xe đạp được kết nối nhiều hơn và an toàn hơn ở San Francisco bên dưới! Để tìm hiểu thêm về SFMTAChương trình Xe đạp của năm 2017 đến năm 2022, hãy xem báo cáo của chúng tôi, Đạp về phía trước