Bộ công cụ tiện ích dành cho xe đạp

Chia sẻ bài viết này:

San Francisco đã đi được một chặng đường dài kể từ khi sơn làn đường dành cho xe đạp đầu tiên trên Phố Lake vào năm 1971. Kể từ đó, thiết kế làn đường dành cho xe đạp đã phát triển trên khắp đất nước để đáp ứng nhiều nhu cầu và khả năng khác nhau của người đi xe đạp hàng ngày. Các SFMTA tiếp tục sử dụng nhiều làn đường, vạch kẻ đường và cách xử lý giao lộ để biến mạng lưới xe đạp San Francisco trở thành một nơi an toàn, thoải mái và thuận tiện hơn cho mọi người ở mọi lứa tuổi đạp xe. Kiểm tra chúng ở đây! 

Trang này chỉ hiển thị mẫu về các loại thiết bị dành cho xe đạp mà chúng tôi lắp đặt. Để biết thêm thông tin chi tiết về hướng dẫn và tiêu chuẩn thiết kế, vui lòng truy cập Hiệp hội Quan chức Giao thông Vận tải Quốc gia (NACTO) trang web. NACTO đã phát triển Hướng dẫn thiết kế đường xe đạp đô thị nhằm giúp hướng dẫn thiết kế những con đường hoàn chỉnh an toàn và thú vị cho người đi xe đạp.