Điều trần về xe đạp

Chia sẻ bài viết này:

Vi phạm liên quan đến xe đạp

Nếu bạn đã nhận được giấy phạt vì bất kỳ vi phạm nào liên quan đến xe đạp (với tư cách là người điều khiển hoặc người sử dụng xe đạp chung) và bạn muốn phản đối giấy phạt đó vì bất kỳ lý do gì, hãy liên hệ với SFMTA Bộ phận Điều trần theo số 415.646.2016 hoặc gửi email cho Bộ phận Điều trần của chúng tôi theo địa chỉ phiên điều trầnGeneral@sfmtanăm.