Điều trần về vi phạm giá vé của Muni Transit

Chia sẻ bài viết này:

Trừ khi khách hàng quá cảnh dưới 19 tuổi, SFMTA yêu cầu thanh toán cho các dịch vụ vận chuyển trên tuyến đường sắt Muni hoặc chuyến xe buýt Muni Metro hoặc cáp treo và mọi hành khách cần có một số bằng chứng thanh toán (hoặc phiếu chuyển khoản nếu thanh toán bằng tiền mặt) để tránh bị phạt vì vi phạm giá vé. Giá vé quá cảnh ở đây thường được thanh toán qua MuniMobile hay qua Thẻ Clipper. Có các đội Thanh tra giá vé quá cảnh theo dõi khách hàng quá cảnh trên toàn thành phố. Nếu bạn đã bị phạt vì vi phạm giá vé và muốn phản đối hành vi vi phạm đó, hãy liên hệ với Bộ phận Điều trần tại phiên điều trầnGeneral@sfmtanăm hoặc gọi cho chúng tôi theo số 415.646.2016. Các phiên điều trần có thể được lên lịch thông qua hội nghị video, qua điện thoại, qua thư hoặc có thể được lên lịch trực tiếp theo yêu cầu. 

Về bằng chứng thanh toán

Giới thiệu về giá vé Muni

Bất kỳ ai từ 18 tuổi trở xuống đều có thể sử dụng miễn phí tất cả phương tiện công cộng của Muni, ngoại trừ cáp treo của chúng tôi. Quá cảnh Muni cũng miễn phí cho người cao tuổi đủ điều kiện về thu nhập (từ 65 tuổi trở lên), người khuyết tật đủ điều kiện về thu nhập (có thẻ ID Giảm giá Vận chuyển Khu vực) và dành cho những người vô gia cư (có thẻ Thẻ vào Muni).