Đường sắt tàu điện ngầm Muni

T Third Street

Chia sẻ bài viết này:
Các ngày trong tuần 6 giờ sáng - 12 giờ sáng; Cuối tuần 8 giờ sáng - 12 giờ sáng
Bản đồ trực tiếp
Tần số dịch vụ
ScheduleBuổi sáng*TrưaBuổi tốiĐêm muộn*Owl
Ngày thường10101220xem 91 Cú
Cuối tuần12121520xem 91 Cú

* Giữa giờ tàu điện ngầm và dịch vụ Cú, hãy sử dụng xe buýt T.

Xem bên dưới để biết thông tin chi tiết về lịch trình và dữ liệu trực tiếp.

Điểm dừng/Mô tả


  Nam tới Sunnydale
  Bắc tới Chinatown
  Mô tả

  Hướng Nam tới Sunnydale

  Từ Ga Phố Tàu, ra khỏi Tàu điện ngầm Trung tâm, tiếp tục đi theo Đường 4, rẽ trái vào Kênh, rẽ phải vào Đường 3 đến Bayshore Blvd đến nhà ga ở Bayshore & Sunnydale.

  Hướng Bắc tới khu phố Tàu

  Từ Bayshore & Sunnydale, về phía bắc trên Đại lộ Bayshore, tiếp tục đi theo Đường 3, rẽ trái vào Kênh, rẽ phải vào Đường 4, đi vào Tàu điện ngầm Trung tâm đến Ga Phố Tàu.

  Chú thích

  Vào các buổi sáng các ngày trong tuần từ 5 giờ sáng đến 6 giờ sáng và các buổi sáng cuối tuần từ 5 giờ sáng đến 8 giờ sáng, hãy sử dụng T Xe buýt thứ ba.