XE BUÝT ĐỊA PHƯƠNG THƯỜNG XUYÊN

14 Mission

Chia sẻ bài viết này:
24 giờ mỗi ngày
Bản đồ trực tiếp
Tần số dịch vụ
ScheduleBuổi sángTrưaBuổi tốiĐêm khuyaOwl
Ngày thường810121515
Cuối tuần87101515

Xem bên dưới để biết thông tin chi tiết về lịch trình và dữ liệu trực tiếp.

 

Điểm dừng/Mô tả


  Gửi đến Downtown
  Đi tới Daly City
  Mô tả

  Du lịch trong nước

  Mission và Đại lộ San Jose qua Mission, Main, Market, Steuart đến Mission.

  Đi

  Steuart, Mission, Otis, Mission, Flournoy, San Jose, Mission tới ga cuối.

  Dịch vụ cú: Giống như dịch vụ ban ngày.