Reminder: To help reduce the spread of Covid-19, transit should be used for essential travel only. Staying at home https://t.co/QndUqpzwyI

COVID-19 Reduced Muni Service (Updated)

Update 3/31/2020: Updated Weekend section with Muni Metro and 47/49 changes.

Muni is making necessary service reductions during the order to shelter in place. We continue to maintain service throughout the city. See below for weekday and weekend service changes.
Muni está haciendo las reducciones de servicio necesarias durante la orden de refugio en su lugar. Seguimos manteniendo el servicio en toda la ciudad. Consulte a continuación los cambios en el servicio de lunes a viernes y los fines de semana.
在實施“就地庇護”令期間,Muni將減少公交服務。但是我們在全市範圍內繼續提供必要的服務。請看以下平日週末的客運調整。
Inilulunsad ng Muni ang kinakailangang pagbawas sa serbisyo dulot ng napapanahong utos na “shelter in place” (pagsilong sa isang lugar). Patuloy pa rin ang ang aming serbisyo sa buong lungsod. Basahin sa ibaba ang mga pagbabago sa serbisyo ng bawat araw (weekday) at katapusan ng linggo (weekend).

To maintain social distancing on Muni, operators may skip stops if their vehicles become too crowded. We apologize in advance. 
Para mantener el distanciamiento social en Muni, los operadores pueden omitir paradas si sus vehículos se llenan demasiado.  Nos disculpamos de antemano. 
為了在Muni車輛上保持人與人之間的間隔, 在車上擁擠的情況下,司機可能不停站。特此表示歉意。
Para patuloy ang pagso-social distancing sa Muni, maaaring lampasan ng mga operator ang ibang hintuan kung maging masyadong masikip ang  mga sasakyan. Maaga kaming humihingi ng paumanhin. 

Schedule data may not be accurate, but NextMuni predictions will be available.
Es possible que los datos de programación sean imprecisos, pero las predicciones de NextMuni estarán disponibles.
時刻表可能不準確,但是 NextMuni 車輛到達時間預測可以提供信息。
Maaaring hindi tama ang data ng iskedyul, pero ang mga prediksyon ng NextMuni ay magagamit.


Reduced Weekday Service / Servicio reducido de semana / 縮減平日客運服務 / Bawas sa Pang Araw-araw na Serbisyo (Weekdays)

Bus Service / Servicio de autobuses / 巴士服務 / Serbisyo sa Bus

Route / Ruta / 路線 / Ruta Status / Estado / 現況 / Kalagayan

Alternate Route / Ruta alternative / 其它可選擇路線 / Alternatibong Ruta

NX N Express Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado N Judah
1AX/1BX California Express Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 1 California
5R Fulton Rapid Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 5 Fulton
7X Noriega Express Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 7 Haight/Noriega
9R San Bruno Rapid Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 9 San Bruno
14X Mission Express Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 14R Mission Rapid
28R 19th Avenue Rapid Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 28 19th Avenue
30X Marina Express Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 30 Stockton
31AX/BX Balboa Express Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 31 Balboa
38R Geary Rapid Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 38 Geary
41 Union Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 45 Union/Stockton
76X Marin Headlands Express Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado None
78X/79X Arena Express Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 49 Van Ness/Mission + 55 16th St
81X Caltrain Express Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 10 Townsend
82X Levi Plaza Express Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado N Bus / KT Bus + F Bus
Transfer at / Transferir en 轉車地點:Mag-transfer sa
Embarcadero Station/Ferry Building
83X Mid-Market Express Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado N Bus / KT Bus
88 BART Shuttle Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 14R to Daly City BART

Back to top.

Historic Service / Servicio histórico / 老式街車服務 / Serbisyong Historic

Line / Ruta / 路線 / Ruta Status / Estado / 現況 / Kalagayan Alternate Route / Ruta alternative / 其它可選擇路線 / Alternatibong Ruta
E Embarcadero Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado N Bus / KT Bus + F Bus
Transfer at / Transferir en 轉車地點:Mag-transfer sa
Embarcadero Station/Ferry Building
F Market & Wharves

Shortened route / Ruta abreviada / 短途 / Pinaikling ruta

Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus

KT Bus / L Bus / M Bus between Castro and Embarcadero
F Bus between Fisherman's Wharf and Ferry Building
Transfer at / Transferir en 轉車地點:Mag-transfer sa
Embarcadero Station/Ferry Building
California Cable Car

Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus

Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus

Powell/Hyde Cable Car

Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus

Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus

Powell/Mason Cable Car

Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus

Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus

Back to top.

Muni Metro Rail / Ferrocarril Muni Metro / 地鐵服務 / Muni Metro Rail

Route / Ruta / 路線 / Ruta Status / Estado / 現況 / Kalagayan

Alternate Route / Ruta alternative / 其它可選擇路線 / Alternatibong Ruta

J Church Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus J Bus
KT Ingleside/Third Street Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus KT Bus
L Taraval Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus L Bus
M Ocean View Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus M Bus
N Judah Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus N Bus

Owl All-Nighter service / Servicio de Búho Toda la Noche / 通宵夜班車服務 / Serbisyo sa Owl All-Nighter

Normal service / Servicio normal / 正常服務 / Normal na Serbisyo

Back to top.


Reduced Weekend Service / Servicio de fin de semana reducido / 縮減週末客運服務 / Bawas sa Serbisyo sa Katapusan ng Linggo (Weekend)

Bus Service / Servicio de autobuses / 巴士服務 / Serbisyo sa Bus

Route / Ruta / 路線 / Ruta Status / Estado / 現況 / Kalagayan Alternate Route / Ruta alternative / 其它可選擇路線 / Alternatibong Ruta
47 Van Ness Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 49 Van Ness/Mission
76X Marin Headlands Express Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado None
78X/79X Arena Express Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado 49 Van Ness/Mission + 55 16th Street

Back to top.

Historic Service / Servicio histórico / 老式街車服務 / Serbisyong Historic

Line  / Ruta / 路線 / Ruta Status / Estado / 現況 / Kalagayan Alternate Route / Ruta alternative / 其它可選擇路線 / Alternatibong Ruta
E Embarcadero Canceled / Cancelado / 取消 / Kanselado N Judah / T Third + F Bus
Transfer at / Transferir en 轉車地點:Mag-transfer sa
Embarcadero Station/Ferry Building
F Market & Wharves

Shortened route / Ruta abreviada / 短途 / Pinaikling ruta

Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus

Subway between Castro and Embarcadero
F Bus between Fisherman's Wharf and Ferry Building
Transfer at / Transferir en 轉車地點:Mag-transfer sa
Embarcadero Station/Ferry Building
California Cable Car Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus
Powell/Hyde Cable Car Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus
Powell/Mason Cable Car Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus

Back to top.

Muni Metro Rail / Ferrocarril Muni Metro / 地鐵服務 / Muni Metro Rail

Route / Ruta / 路線 / Ruta Status / Estado / 現況 / Kalagayan

Alternate Route / Ruta alternative / 其它可選擇路線 / Alternatibong Ruta

J Church Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus J Bus
KT Ingleside/Third Street Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus KT Bus
L Taraval Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus L Bus
M Ocean View Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus M Bus
N Judah Bus substitution / Sustitución de autobuses / 代運巴士 / Substitusyon sa Bus N Bus

Back to top.

Owl All-Nighter service / Servicio de Búho Toda la Noche / 通宵夜班車服務 / Serbisyo sa Owl All-Nighter

Normal service / Servicio normal / 正常服務 / Normal na Serbisyo

Back to top.