Mục tiêu, chỉ tiêu và xu hướng khí hậu

Chia sẻ bài viết này:

Các mục tiêu

Kế hoạch chiến lược Kế hoạch Chiến lược Năm tài chính 2021-2024 thiết lập tầm nhìn, giá trị và thước đo cũng như mục tiêu chiến lược nhằm tạo ra một thành phố gồm các khu dân cư đa dạng và sôi động được kết nối liền mạch bằng hệ thống giao thông an toàn, đáng tin cậy, giá cả phải chăng cho tất cả mọi người. Tầm nhìn bao gồm một hệ thống giao thông vận tải cchống biến đổi khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm và phát thải CO2 từ giao thông vận tải, đồng thời hỗ trợ khả năng phục hồi và thích ứng của cơ sở hạ tầng thành phố. Tiếp theo là mục tiêu loại bỏ ô nhiễm và phát thải khí nhà kính bằng cách tăng cường sử dụng phương tiện công cộng, đi bộ và đi xe đạp.


Mục tiêu 

Kế hoạch hành động vì khí hậu của San Francisco năm 2021 đưa ra khung hành động về khí hậu trên sáu lĩnh vực, bao gồm lĩnh vực giao thông và sử dụng đất. Đến năm 2030, ít nhất 80% tổng số chuyến đi đến San Francisco là những chuyến đi ít carbon—các chuyến đi bằng phương tiện công cộng, đi bộ, đi xe đạp, xe điện và xe chở từ ba người trở lên. Đến năm 2030, 25% phương tiện cá nhân là xe điện và đến năm 2040, 100% phương tiện cá nhân là xe điện. Đến năm 2040, thành phố không có lượng phát thải khí nhà kính.

Kế hoạch được xây dựng từ Khung gốc 0-80-100 được thiết lập trong Kế hoạch hành động về khí hậu năm 2013 như lời kêu gọi hành động của thành phố—cam kết không rác thải, chuyển 80% số chuyến đi sang các chuyến đi bền vững vào năm 2030, chuyển 100% năng lượng sang năng lượng tái tạo vào năm 2030, đồng thời hỗ trợ và bảo vệ không gian xanh đô thị của chúng ta cũng như thúc đẩy sự đa dạng sinh học.

Là người đi đầu trong việc cung cấp các lựa chọn giao thông bền vững, SFMTA có vị trí tốt để đáp ứng các mục tiêu hành động về khí hậu đầy tham vọng của Thành phố. Năm 2017, San Francisco đã đạt và vượt mục tiêu chuyển đổi chế độ tạm thời là 50%.


Xu hướng

Để xem xu hướng, hãy truy cập: Số liệu hoạch định chiến lược: Hành động vì khí hậu | SFMTA và Bảng phân cảnh về khí hậu của San Francisco | sfenvironment.org - Ngôi nhà của chúng tôi. Thành phố của chúng ta. Hành tinh của chúng ta