XE BUÝT NHANH

9R San Bruno Rapid

Chia sẻ bài viết này:
Các ngày trong tuần 7 giờ sáng - 6 giờ chiều
Bản đồ trực tiếp
Tần số dịch vụ
ScheduleBuổi sángTrưaBuổi tốiĐêm khuyaOwl
Ngày thường1212------
Cuối tuần----------

Xem bên dưới để biết thông tin chi tiết về lịch trình và dữ liệu trực tiếp.

Điểm dừng/Mô tả


  Gửi đến Downtown
  Đi tới Visitacion Valley
  Mô tả

  Du lịch trong nước

  Ban ngày từ Trường Sunnydale & McLaren đến Main & Mission: Via Sunnydale, phải Santos, trái Geneva, trái Schwerin, phải Sunnydale, trái Bayshore, trái San Bruno, phải Silver, trái Bayshore, trái Potrero Access Rd, Potrero, trái Division, phải Ngày 11, ngay trên Market, ngay trên Spear, ngay trên Mission, ngay trên  Main đến terminal trên Main.

  Buổi tối sớm từ Geneva & Rio Verde đến Main & Mission: Via Geneva, trái trên Schwerin, phải trên  Sunnydale, trái trên Bayshore, trái trên San Bruno, phải trên Silver, trái trên Bayshore, trái trên Potrero Access Rd, Potrero, trái trên  Division, phải trên đường 11, phải trên Market, phải trên Nhiệm vụ, ngay trên Main tới terminal trên Main.

  Dừng nhanh: Trường Sunydale & McLaren, 1901 Sunnydale, 1725 Sunnydale, Santos & Brookdale, Santos & Velasco, Santos & Geneva, Geneva & Castillo, Geneva & Rio Verde, Schwerin & McDonald, Schwerin & Velasco, Schwerin & Garrison, Schwerin & Sunnydale, Sunnydale & Cora, Sunnydale & Talbert, Sunnydale & Bayshore, Bayshore & Visitacion, San Bruno & Arleta, Paul, Bacon, Silver, Bayshore & Cortland, Oakdale, Potrero & 24, khu giữa từ 23 đến 22 (Bệnh viện), 16, 11 St & Harrison , Chợ, tất cả các đảo Market St đều dừng lại.

  Chợ St. dừng lại: Đảo dừng từ số 9 đến số 1 và lề đường đến Spear.

  Đi

  Ban ngày từ Main & Mission đến Trường Sunnydale & McLaren: Via Main, trái vào Market, trái vào ngày 11, trái vào Division, phải vào Potrero, trái vào Bayshore Access Rd, Bayshore, phải vào Silver, trái vào San Bruno, Bayshore, phải Sunnydale, trái vào Schwerin, phải vào Geneva, phải trên Santos, trái trên Sunnydale, phải trên đường vòng bãi đậu xe, trái trên Sunnydale đến ga cuối tại Trường McLaren.

   

  Buổi tối sớm từ Main & Mission đến Geneva & Rio Verde: Via Main, trái vào Market, trái vào ngày 11, trái vào Division, phải vào Potrero, trái vào Bayshore Access Rd, Bayshore, phải vào Silver, trái vào San Bruno, Bayshore, phải Sunnydale, trái vào Schwerin, phải vào Geneva, phải trên Santos, trái trên Sunnydale, phải trên đường vòng bãi đậu xe, trái trên Sunnydale, phải trên Santos, trái trên Geneva đến ga cuối ở Rio Verde.

   

  Dừng nhanh: Tất cả các điểm dừng trên đảo Market St, 11th St & Market, Harrison, Potrero & 16th St, khu giữa từ 23rd đến 22nd (Hospital), 24th, Bayshore & Oakdale, Bayshore & Cortland, San Bruno & Silver, Bacon, Dwight, Bayshore & Arleta, Bayshore & Leland, Sunnydale & Bayshore, Sunnydale & Talbert, Sunnydale & Rutland, Sunnydale & Cora, Schwerin & Sunnydale, Schwerin & Garrison, Schwerin & Velasco, Schwerin & Geneva, Geneva & Rio Verde, Geneva & Castillo, Geneva & Santos, Santos & Velasco, Santos & Brookdale, 1800 Sunnydale, 1900 Sunnydale, Trường Sunnydale & McLaren.

  Chợ St. dừng lại: Lề đường tại Drumm và đảo dừng từ Battery đến Larkin.

  Dịch vụ địa phương: Xem 9 tuyến đường.

  Dịch vụ cú: Xem 90 tuyến đường.