UPDATE: IB/OB 8 rerouting around Geneva & Prague due to @SFFDPIO activity. OB: Sunnydale-Persia-Moscow to regular r https://t.co/QcTjBIdL2R (More: 12 in last 48 hours)

Vé Muni Miễn Phí Dành Cho Cao Niên

Chương trình này cho phép các bậc cao niên cư trú ở San Francisco với thu nhập từ thấp đến trung bình được sử dụng dịch vụ Muni miễn phí bằng cách trình thẻ Clipper.

Sau khi sở hữu Thẻ Muni Clipper Miễn phí, bạn có thể chuyển nó vào điện thoại của mình trên Ứng dụng Clipper.

Tất cả những người cao niên ở San Francisco từ 65 tuổi trở lên mà có tổng thu nhập gia đình bằng hay dưới 100 phần trăm mức Thu Nhập Bình Quân Vùng Vịnh theo bảng dưới đây thì đều hội đủ điều kiện hưởng chương trình này.

Số người trong gia đình

100% Thu Nhập Bình Quân Vùng Vịnh

1 $89,650
2 $102,500
3 $115,300
4 $128,100
5 $138,350
6 $148,600
7 $158,850
8 $169,100

Một khi đã ghi danh vào chương trình này, quý vị sẽ không cần nộp đơn lại.

CÁCH GHI DANH ĐỂ NHẬN VÉ MUNI MIỄN PHÍ DÀNH CHO CAO NIÊN

Điền vào đơn đăng ký chương trình trực tuyến:
• Nếu bạn có thẻ Clipper cao cấp đã đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp số sê-ri trong khi đăng ký
• Nếu bạn chưa có thẻ Clipper cao cấp đã đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu tải lên một bản sao hoặc ảnh chứng minh tài liệu về tuổi.

Nếu bạn không thể hoàn tất biểu mẫu trực tuyến, vui lòng gửi thư đã hoàn thành đơn ghi danh chương trình.

Nếu áp dụng với thẻ Clipper hiện tại của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo khi thẻ đã được tải lên thành công vào thẻ hiện tại của bạn. Nếu nộp đơn xin thẻ Clipper mới, quý vị sẽ nhận được một thẻ có thẻ được nạp trong thư

Lưu Ý Quan Trọng: Phải điền đầy đủ tất cả thông tin được yêu cầu trong đơn ghi danh cũng như đính kèm bản sao của một loại văn bản được chấp nhận để chứng minh độ tuổi (đối với hành khách xin thẻ Clipper mới). Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình, người nộp đơn phải từ 65 tuổi trở lên và đang cư trú ở San Francisco. Các đơn xin được điền bằng chữ viết khó đọc hoặc điền không đầy đủ sẽ không được xử lý.

Thời gian xử lý đơn là đến ba tuần đối với những người có sẵn thẻ Clipper và đến bốn tuần đối với những người xin thẻ mới.

Nếu Thẻ Clipper Bị Mất/Đánh Cắp: Hãy liên lạc với bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng Clipper tại số 1.877.878.8883. Vui lòng lưu ý rằng thời gian xử lý việc cấp thẻ mới cho quý vị có thể đến 10 ngày, và quý vị phải trả phí 5$.

Để được hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí, hãy gọi số 311 trong phạm vi thành phố hoặc 415.701.2311 nếu ở bên ngoài San Francisco.

Câu Hỏi về Đơn Ghi Danh

Hãy điền vào mẫu này để đặt câu hỏi cụ thể về đơn ghi danh Chương Trình Muni Miễn Phí của quý vị.

Clipper
$0.00