ATTN: Free bus shuttles are now providing Mason Cable Car Line svc thru 9/30. This is due to our on-going Cable Car… https://t.co/2malBoVFAL (More: 3 in last 24hrs)

Vé Muni Miễn Phí Dành Cho Cao Niên

Chương trình này cho phép các bậc cao niên cư trú ở San Francisco với thu nhập từ thấp đến trung bình được sử dụng dịch vụ Muni miễn phí bằng cách trình thẻ Clipper.

Tất cả những người cao niên ở San Francisco từ 65 tuổi trở lên mà có tổng thu nhập gia đình bằng hay dưới 100 phần trăm mức Thu Nhập Bình Quân Vùng Vịnh theo bảng dưới đây thì đều hội đủ điều kiện hưởng chương trình này.

Số người trong gia đình

100% Thu Nhập Bình Quân Vùng Vịnh

1

80.700$

2

92.250$

3

103.750$

4

115.300$

5

124.500$

6

133.750$

7

142.950$

8

152.200$

Một khi đã ghi danh vào chương trình này, quý vị sẽ không cần nộp đơn lại.

CÁCH GHI DANH ĐỂ NHẬN VÉ MUNI MIỄN PHÍ DÀNH CHO CAO NIÊN

Nếu quý vị có thẻ Clipper dành cho cao niên và được đăng ký:

SFMTA Customer Service Center
11 South Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94103
ATTN: FREE MUNI

Quý vị sẽ được thông báo bằng thư gửi qua bưu điện khi vé đi xe miễn phí được nạp vào thẻ Clipper của quý vị qua đường điện tử. Nếu trước đó quý vị vẫn mua vé tháng trên thẻ Clipper dành cho cao niên của mình, chúng tôi đề nghị quý vị nên tắt chức năng nạp tiền vé tự động ngay khi nhận được thư thông báo. Hãy liên lạc với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Clipper (1.877.878.8883) để được giúp tắt chức năng nạp tiền vé tự động.

Nếu quý vị chưa có thẻ Clipper dành cho cao niên, hãy in ra và điền vào đơn ghi danh chương trình, đính kèm bằng chứng xác nhận tuổi của quý vị và gửi hồ sơ đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng SFMTA (tại địa chỉ ghi trên đây). Quý vị sẽ nhận được một thẻ Clipper được nạp sẵn vé đi xe miễn phí qua thư.

Để yêu cầu nhận được đơn ghi danh qua bưu điện, hãy điền vào mẫu Đặt Câu Hỏi về Chương Trình Muni Miễn Phí.

Lưu Ý Quan Trọng: Phải điền đầy đủ tất cả thông tin được yêu cầu trong đơn ghi danh cũng như đính kèm bản sao của một loại văn bản được chấp nhận để chứng minh độ tuổi (đối với hành khách xin thẻ Clipper mới). Để hội đủ điều kiện tham gia chương trình, người nộp đơn phải từ 65 tuổi trở lên và đang cư trú ở San Francisco. Các đơn xin được điền bằng chữ viết khó đọc hoặc điền không đầy đủ sẽ không được xử lý.

Thời gian xử lý đơn là đến ba tuần đối với những người có sẵn thẻ Clipper và đến bốn tuần đối với những người xin thẻ mới.

Nếu Thẻ Clipper Bị Mất/Đánh Cắp: Hãy liên lạc với bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng Clipper tại số 1.877.878.8883. Vui lòng lưu ý rằng thời gian xử lý việc cấp thẻ mới cho quý vị có thể đến 10 ngày, và quý vị phải trả phí 5$.

Để được hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí, hãy gọi số 311 trong phạm vi thành phố hoặc 415.701.2311 nếu ở bên ngoài San Francisco.

Câu Hỏi về Đơn Ghi Danh

Hãy điền vào mẫu này để đặt câu hỏi cụ thể về đơn ghi danh Chương Trình Muni Miễn Phí của quý vị.

Clipper
$0.00